Een losse tandartsverzekering afsluiten bij Salland ZorgDirect

E

Als je ouder bent dan 18 jaar heb je geen recht meer op een vergoeding van tandartskosten vanuit de basisverzekering. Om deze kosten toch vergoed te krijgen zal je een aanvullende tandartsverzekering moeten afsluiten.
Overweeg jij ook om een verzekering voor je tandartskosten af te sluiten?
Denk dan eens aan Salland ZorgDirect. Bij Salland ZorgDirect kun je namelijk kiezen uit maar liefst drie verschillende tandartsverzekeringen. Bovendien kun je gewoon een losse tandartsverzekering afsluiten wanneer je tevens een basisverzekering van Salland ZorgDirect hebt.

Tandartsverzekering afsluiten – maak je keuze

Kies uit één van de drie tandartsverzekeringen van Salland ZorgDirect (TandExtra, TandPlus of TandTop) en ontvang een vergoeding van 80% op bijna alle tandartskosten tot een maximumbedrag per jaar afhankelijk van het gekozen pakket. Ook spoedeisende mondzorg in het buitenland is bij Salland ZorgDirect standaard meeverzekerd. Klinkt goed toch?
Een goede tandartsverzekering afsluiten regel je daarom eenvoudig online op www.zorgdirect.nl.

Een losse tandartsverzekering gedurende het jaar verhogen of afsluiten

Als je al een Salland ZorgDirect basisverzekering hebt, dan kun je nog tijdens het lopende jaar een losse tandartsverzekering afsluiten. Bovendien kun je jouw huidige tandartsverzekering ook nog ophogen naar een meer uitgebreide verzekering. De verhoging gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin Salland ZorgDirect jouw verzoek heeft ontvangen. Er geldt bovendien een wachttijd van zes maanden voordat je aanspraak kunt maken op een vergoeding vanuit je nieuwe losse tandartsverzekering.